khuyến mãi gia hạn k+

Điểm đánh giá: 4.85/5. 956 bình chọn

truyền hình k+ hd Bình Dương  xin trân trọng thông báo về Chương trình khuyến mại gia hạn tháng 10/2016 dành cho thuê bao hết hạn như sau:

 

KHUYẾN MẠI 1:

Thời gian: 14/10/2016 - 23/10/2016

Đối tượng khuyến mại: Tất cả thuê bao Access, Premium, Premium4all 1/3/6/12 tháng có ngày hết hạn từ 30/9/2016 – 31/10/2016 chưa gia hạn đến thời điểm hiện tại và không bao gồm Viacess, IPTV, cable…

Cơ chế khuyến mại:

Thuê bao 1 tháng:

§  Gia hạn Premium 3 tháng tặng miễn phí 1 tháng.

§  Gia hạn Premium 6 tháng tặng miễn phí 2 tháng.

§  Gia hạn Premium 12 tháng tặng miễn phí 3 tháng.

Thuê bao 3 tháng:

§  Gia hạn Premium 6 tháng tặng miễn phí 2 tháng.

§  Gia hạn Premium 12 tháng tặng miễn phí 3 tháng.

Thuê bao 6 tháng:

§  Gia hạn Premium 12 tháng tặng miễn phí 3 tháng.

Thuê bao 12 tháng:

§  Gia hạn Premium 12 tháng tặng miễn phí 1 tháng.

KHUYẾN MẠI 2:

 

Thời gian khuyến mại: 14 /10/2016 - 23/10/2016

Đối tượng khuyến mại: Tất cả thuê bao hết hạn Access, Premium, Premium4all 3/6/12 tháng (Không bao gồm thuê bao 1 tháng) có ngày hết hạn từ 1/5/2016 – 29/9/2016 chưa gia hạn đến thời điểm hiện tại và không bao gồm VIAcess, IPTV, Cable..

Cơ chế khuyến mại:

§  Gia hạn Premium 3 tháng tặng miễn phí 1 tháng.

§  Gia hạn Premium 6 tháng tặng miễn phí 2 tháng.

§  Gia hạn Premium 12 tháng tặng miễn phí 3 tháng.

 KHUYẾN MẠI 3:

Thời gian khuyến mại: 14 /10/2016 - 23/10/2016

Đối tượng khuyến mại: Toàn bộ thuê bao Access, Premium, Premium4all 3/6/12 tháng (không bao gồm thuê bao 1 tháng) có ngày hết hạn trước 1/5/2016 chưa gia hạn đến thời điểm khuyến mại, không bao gồm Viacess, IPTV, Cable…

Cơ chế khuyến mại:

§  Gia hạn Premium 3 tháng tặng miễn phí 3 tháng.

§  Gia hạn Premium 6 tháng tặng miễn phí 6 tháng.

§  Gia hạn Premium 12 tháng tặng miễn phí 12 tháng.

LƯU Ý: Áp dụng cho tất cả các kênh gia hạn và không áp dụng cho việc gia hạn nối tiếp thẻ.

 Quý Tổng Đại lý vui lòng thông báo cho Đại lý bán lẻ và nhân viên được biết.

@RSM/ASE: vui lòng thông báo cho Đại lý trong khu vực phụ trách tham gia chương trình này.

Trân trọng,

Đặng Thủy Trinh

 

Vui lòng gọi 0934 122 132

khuyến mãi gia hạn k+

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

0963243112

0935807788

Quảng cáo

Hình ảnh